Державне агентство автомобільних доріг України

м. Біла Церква, вул. Київська, 113
info@n-centr.com.ua
(04563) 5-22-91, (067) 509-03-43

Menu
Close

Перелік НПАОП

На підприємстві є в наявності нормативно-правова база:

1   Конституція України
2

3

  Кодекс законів про працю

Кодекс цивільного захисту України

4   Закон України «Про охорону праці»
5   Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
6   Закон України  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»
7   Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
8   Закон України «Про освіту»
9 НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
10 НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
11 НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
12 НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг
13 НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
14 НПАОП 63.23-1.03-08 Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами
15 НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів
16 НПАОП 28.51-1.42-18 Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом
17 НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів
18 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
19 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
20 НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті
21 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
22 НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
23 НПАОП 0.03-8.06-94 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі
24 НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства
25 НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів
26 НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час
використання виробничого обладнання працівниками
27 НПАОП 02.0-1.08-95 Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України
28 НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників