Державне агентство автомобільних доріг України
м. Біла Церква, вул. Київська, 113
info@n-centr.com.ua
(04563) 5-22-91, (067) 509-03-43
Menu
Close

Форми навчання

Навчальний центр проводить навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій та працівників, що зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою за очною та дистанційною формами навчання.

1. ОЧНЕ НАВЧАННЯ

проходить в навчальних аудиторіях Навчального центру або на підприємстві Замовника (з виїздом викладача Навчального центру).

Основними формами проведення занять при очному навчанні з питань пожежної безпеки є лекції, практичні заняття та самостійна робота.

Зміст навчального матеріалу розкриває основні заходи пожежної безпеки, форми та засоби сповіщення про пожежу, характеристику та порядок використання протипожежного устаткування та інвентарю, рекомендації щодо дій під час пожежі та після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів, відповідальність за порушення правил пожежної безпеки, а також слухачі отримують відповідні навчально-методичні матеріали.

2. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

здійснюється на інтернет-порталі Навчального центру і є зручною формою для слухачів, оскільки дозволяє отримати знання без відриву від виробництва.

Основними формами проведення занять при дистанційному навчанні є вебінари та відеолекції.

Для ефективного засвоєння матеріалу слухачам надається вільний доступ на час навчання до всієї навчально-методичної бази з питань пожежної безпеки, а саме презентацій за всіма темами, що входять до відповідної навчальної програми, тести та актуальні нормативно-правові документи, що стосуються питань пожежної безпеки.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ:

  1. Дистанційне навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки та/або працівників, що зайняті на роботах з підвищеною безпекою, здійснюється з використанням програмного забезпечення Автоекзаменатор – далі ПЗ) на підставі укладеного договору із Замовником.
  2. Тривалість навчання: навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки не менше 8 годин; навчання працівників, що зайняті на роботах з підвищеною безпекою не менше 16 годин.
  3. При потребі Замовника пройти дистанційне навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки та/або працівників, що зайняті на роботах з підвищеною безпекою Навчальний центр укладає договір (завантажити) з Замовником та формує специфікацію як додаток до договору, де описано види навчання. 
  4. Для укладання договору Замовник надає до Навчального центру лист-замовлення (завантажити).   (В листі-замовлення Замовник вказує:  1. повну назву підприємства Замовника, його реквізити, ПІБ керівника, уповноваженого укладати договори та назву документу, на підставі якого він діє; 2.ПІБ, посада осіб/особи та кількість осіб, що будуть навчатися; 3. вид навчання (навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки та/або нормативно-правові акти з питань охорони праці) по кожному слухачу; 4.електронні адреси користувачів (визначає Замовник); 5. ПІБ контактної особи, її телефон та електронна адреса.)
  5. Після попередньої сплати вартості навчання за укладеним договором на електрону адресу слухача, яка вказана в листі-замовленні Навчальний центр надсилає відповідну інформацію, а саме: ел. адресу, логін, пароль та дати початку і закінчення доступу до ПЗ індивідуально для кожного користувача на термін, вказаний в листі-замовленні. По завершенню терміну доступу до ПЗ призначається дата перевірки знань.
  6. Відповідальність за якість засвоєння знань несе Замовник.
  7. Перевірка знань проходить шляхом здавання заліку з використанням сучасних комп’ютерних технологій в присутності комісії та/або дистанційно за умови можливості передачі відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному режимі.
  8. Неявка слухача, який проходив дистанційне навчання в призначену дату для перевірки знань або негативний результат цієї перевірки не може вважатися невиконанням зобов’язань Навчального центру та бути причиною відмови Замовника від підписання акту здавання-приймання наданих послуг (виконаних робіт).
  9. За результатами перевірки складається відповідний протокол. Слухач, який під час перевірки знань з питань пожежної безпеки виявив задовільні результати, отримує посвідчення встановленого зразка (завантажити) та витяг з протоколу відповідного зразка.